Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 271 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Historia PKM

Poznańskie Koło Międzykorporacyjne /PKM/.


/Protokolarz nr. II str. 223, dnia 23.XI.1930/
"Prezydjum P.K.M. zarządza bez osobnej uchwały P.K.M. wysłanie pocztów
sztandarowych w nastepujących wypadkach:
1/ uroczystość 3 Maja,
2/ Procesja Bożego Ciała /procesja farna/,
3/ Inauguracja Roku Akad. U.P.,
4/ Śmierć Rektora U.P. lub Dyr. W.S.H.,
5/ Śmierć Kuratora Korporacji,
6/ Śmierć prezesa Korporacji,
7/ Śmierć członka Prezydjum P.K.M.�u,
8/ Śmierć b. prezesa P.K.M.,
9/ Ślub b. prezesa P.K.M�u,
10/ Poświęcenie sztandaru K!
11/ V.X.XV lecie i t.d. Korporacji."   Wspólna reprezentacja poznańskich korporacji narodowych została utworzona w V 1922r. Pierwszym prezesem PKM była Korporacja Polonia /do końca II semestru roku akad. 1921/22/. Odtąd co semestr obejmowały prezesurę Koła kolejne konwenty, według starszeństwa.
   Od III 1927r. wprowadzono obieralność władz PKM.
   PKM, będąc od początku istnienia jedną z najaktywniejszych organizacji ideowo-wychowawczych w środowisku akademickim, zyskiwał w latach 20-tych coraz większe znaczenie.
   W samym Kole główną rolę odgrywały najstarsze i równocześnie najsilniejsze /Polonia, Lechia, Chrobria, Baltia/.
W miarę powstawania nowych konwentów na UP środowisko poznańskie zyskiwało na znaczeniu i wpływach w ZPKA. Jednak stosunki między PKM i władzom ZPKA ulegały pewnemu pogorszeniu od 1924 r. wskutek konfliktu Korporacji Polonii ze związkiem.
   W II 1924 r. prezydium konwentu wileńskiego Polonii podjęło decyzję o zerwaniu, istniejącej od 17 III 1921 r., unii z Korporacją Polonią Poznań. Konwent wileński zakwestionował prawo korporacji poznańskiej do używania nazwy i barw Polonii dorpackiej. Mimo umiarkowanej postawy Poznania sprawa znalazła się na forum Zjazdu PKA, a następnie w Sądzie Ogólnokorporacyjnym. Sąd wydał zakaz używania przez konwent poznański zarówno nazwy Polonia jak i proponowanej przezeń kompromisowej  Polonia Posnaniensis oraz odebrał mu prawo do barw dorpackich. Wyrok uznany został przez korporację /używającą odtąd, mimo zakazu, nazwy Polonia Posn./, za stronniczy, gdyż w składzie sędziowskim zasiadali członkowie korporacji związanych umowami kartelowymi z Wilnem.
   9 V 1925 r. Polonia Posn. wystąpiła z ZPKA. Powrócono do barw z 1920 r. i tradycji "/.../ dawnych polskich korporacji, rozwijających się pod nazwą Polonia w Zurychu, Paryżu, Grazu i Berlinie.    
   PKM jednocześnie uchwalił starszeństwo w 1920 r. i nazwę Polonia Posnaniensis oraz poparł jej stanowisko w ZPKA.
   Jednak 7 V 1926 r. Prezydium ZPKA skreśliło Korporację Polonię z listy członków związku. Konwenty poznańskie nie przyjęły tego do wiadomości, nadal popierając najstarszą korporację UP.
Ostatecznie sprawę zakończono w VI 1928 r. Rozwiązano unifikację, Korporacja Polonia Posnaniensis przyjęła nazwę Korporacja Magna-Polonia i powróciła do dawnych barw i godła oraz starszeństwa z 13 III 1920 r. Godna podkreślenia jest solidarna postawa wszystkich konwentów poznańskich przez cały okres sporu.
   PKM organizowało i koordynowało wspólne wystąpienia zewnętrznego środowiska korporacyjnego /np. udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 12 IX 1925 r./
   Koło podejmowało uchwały w imieniu zrzeszonych korporacji /np. o udziale w obchodach święta 3 V 1927 r., o bojkocie filmów niemieckich, o zbiórce pieniędzy na rzecz ludności Małopolski dotkniętej powodzią - w tym samym roku/.
   PKM kontrolowało też pracę wewnątrz korporacyjną, dzięki sprawozdaniom otrzymywanym od poszczególnych konwentów. Wzbogacało ją o środowiskowe zebrania dyskusyjne, turnieje szermiercze, strzeleckie i inne.
   Na terenie akademickim PKM reprezentowało i organizowało korporacje między innymi w chwilach napięciach wewnętrznego w kraju /XI 1923, V 1926 r./, a także w czasie wyborów do Bratniej Pomocy.
   W roku 1930 wspólną listę jako "Narodowy Komitet Samopomocowy" wystawiły Młodzież Wszechpolska i PKM /Korporacje Magna-Polonia, Lechia, Posnania, Chrobria, Surma, Baltia, Silesia, Corona, Helionia, Legia, Masovia, Quiritia, Primislavia i Viritia/ przeciwko listom "Centrum" /Odrodzenie, Polska Akademicka Młodzież Ludowa, Korporacje Agraria, Astria, Pomerania, Zawisza Czarny (korpus), Roma; poparcie Myśli Mocarstwowej/ oraz "Ogólnodemokratycznej" /ZPMD i sympatycy/.
   Do 1933 r., kiedy w wyborach do Bratniej Pomocy obowiązywał system większościowy, zarządy opanowane były w całości przez młodzież narodową. W ustawie jędrzejowiczowskiej wprowadzono system proporcjonalny, jako obowiązkowy we wszelkich wyborach do zarządów stowarzyszeń akademickich. Ale sytuacja na UP uległa tylko niewielkim zmianom. W latach 30-tych wystawiano także w wyborach do BPUP listę prorządową, która z reguły nie zyskiwała wielu zwolenników.
   Pewne zróżnicowanie postaw korporacji narodowych nastąpiło w okresie rozbicia organizacyjnego akademickiego ruchu narodowego. W roku 1937 niektóre korporacje wystawiły wspólną listę z "b. ONR" /Młodzieżą Narodowo-Radykalną/, przeciwko liście wyborczej Młodzieży Wszechpolskiej /popieranej przez inne korporacje narodowe/ oraz "Centrum" /"Strzelec", Myśl Mocarstwowa i związane z nią korporacje/, lewicy - /ZPMD, Młodzież Ludowa/ i Legionu Młodych. Młodzież Wszechpolska zdobyła wówczas 5 na 8 mandatów. W rok później były tylko 3 listy wyborcze: PKM i MW /"Narodowy Komitet Wyborczy"/, OZN i Lewicy. NKW zdobył znów 5 mandatów, OZN - 2 i lewica - 1.
   Jak już wspomniałem PKM kontynuowało działalność także po uchwaleniu ustawy jędrzejowiczowskiej. 24 VIII 1933 r. na zebraniu Komisji Wakacyjnej Korporacji Chrobrii uchwalono wniosek do PKM o zaniechanie sporów i jedność ruchu korporacyjnego wobec zagrożenia. Widoczna jednak była dezorientacja PKM wskutek nowej sytuacji prawnej i niespodziewanego przebiegu wileńskiego Zjazdu PKA co do dalszego postępowania. Brak było decyzji PKM w sprawie konieczności wystąpienia z ZPKA. Ostatecznie wszystkie konwenty zgłosiły swe wystąpienie przed XII 1933 r. i przeredagowały statuty oraz strukturę organizacji Kół Filistrów w wymagany sposób.

Jacek Bartkowiak

Korporacje na UP w latach 1920-1939.

Dla porównania:
Dz.U. z 1933 r., nr 30, poz. 259 oraz Dz.U. z 1933 r., nr 29, poz. 247

Źródła: M.J.Mika, Rys historyczny PKM... Wiadomości Korporacyjne, nr 3 z I 1932


W październiku 1933 pomimo rozwiązania PKM-u delegacje wszystkich K!K! podpisały deklaracje wspólnej współpracy w duchu ZPK!A i 100-letniej tradycji korporacyjnej, stosowano represje - kilka korporacji m.in. Baltia zawieszona na okres 4 miesięcy.

Miejscowe Koła Międzykorporacyjne wchodziły w skład władz ZPKA.
Władze wykonawcze ZPK!A: Prezydium ZPK!A, Miejscowe Koła Międzykorporacyjne (działające w poszczególnych ośrodkach akademickich).
Władze sądowe ZPK!A: Miejscowe Koła Międzykorporacyjne, Sąd Ogólnokorporacyjny, Zjazd ZPK!A.


Przykładowi Baltusi związani z PKM i ZPKA:

Stanisław Kazimierz Szayna W latach 1923-1924 i 1928-1929 był prezesem korporacji Baltia. Autor statutu PK!A Baltia. Brał czynny udział w projektowaniu przyszłego sztandaru i herbu korporacyjnego. Sprawował także funkcje prezesa Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, brał czynny udział w pracach Związku Polskich Korporacji Akademickich.
Józef Kortas - x PKM
Franciszek Przytarski
1936-1938 Admirał K! Baltia, red. Biuletynu Korporacyjnego ZPK!A, 1938 Prezes ZPK!A, jeden z przywódców MW i SN w Poznaniu, zamordowany w Katyniu.
Marian Smoczkiewicz - adwokat w Bydgoszczy, 1930 Vice-Prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego i wiceadmirał, delegat K! Baltia do Akademickiego Komitetu Propagandy Pomorza, "Smok PKM-u".
Czesław Szulc - prawnik, 1928-29 Admirał K! Baltia, 9-10 września przewodniczył konferencji Oldermanów ZPK!A
Jan Latzke - 1936-1938 Prezes K! Baltia, od 19 XI 1937 r. Prezes ZPK!A
Henryk Młodecki (1918) – 1939r. vice-Prezes PKM, farmaceuta, działacz koła farmaceutów, 1938-39 członek Zarz. MW, prof. zwyczajny, wykładowca akademicki.


Przy P.K.M-ie kandydowała
m.in. Laconia (WSH)
, córka korporacyjna K! Baltia.
12 czerwca 1930 r. Prezydium K! Baltia dokonało uroczystego nałożenia barw Korporacji Filomatia Posnaniensis, nad którą z polecenia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego patronat przejęła Korporacja Baltia.


WŁADZE PKM

notatka z władzami PKM /prawdopodobnie ostatnimi prze IX 1939 r./

Władze PKM wybrane na ostatnim posiedzeniu [brak daty – KAT]:
Prezes – Kortas J. [Józef] K! Baltia
Wiceprezes – Otto J. [Jan] K! Posnania
Sekretarz – Bogajski W. [Witold] K! Chrobria
Skarbnik – Lipiński W. K! Gedania Posnaniensis

Kurier Poznański, nr 528, 19.11.1938 r.

Podziel się
oceń
1
1

Zdjęcia w galeriach.


Licznik odwiedzin:  296 780  

Redakcja

Com! Maciej Konarski Admirał Konwentu © by M. Konarski & K! Baltia 2006-2012 E-mail: baltiae@gmail.com

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Goście

Odwiedziny: 296780
Bloog istnieje od: 4182 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Ale seriale