Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 271 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

SŁOWNIK i ZWYCZAJE K!


Personae

Filister, F!, Fil! - najwyższy stopień w hierarchi, absolwent

Rycerz, R! - pełnoprawny korporant, wybarwiony fuks

Fuks, lis, giermek - niepełnoprawny członek Korporacji

Fuks Maior, Arcylis - najstarszy lub najbardziej doświadczony członek Izby Giermków, brander (fuks biorący udział w obradach Koła bez prawa głosu) 

Młody Strzecha - świeżo wybarwiony Comiliton

Admirał - Olderman (O.M.) K! Baltia

Coetus - rok przyjęcia do korporacji. Oznacza także grupę korporantów przyjętych w tym samym roku akademickim


Res

Kwatera - główna siedziba korporacji

Dekiel - czapka korporanta

Rapir - rapier 


Comment

Comment - 1) zwyczaje korporacyjne, czyli zbiór praw regulujących styl postępowania korporanta, 2) ze szczególnym naciskiem na sprawy "obrony honoru" i "dawania satysfakcji".

Zobacz: AKADEMICKI KODEKS HONOROWY

Colloquium  - oznacza czas wolny na prywatne rozmowy lub/i wolno napić się piwa

Szarżowani - mający szarże, funkcyjni

 

SŁOWNIK K! CHROBRIA - ZWYCZAJE KORPORACJI

 

Spisane zwyczaje K! Baltia są dostępne na kwaterze korporacyjnej

 

 


Podziel się
oceń
0
0

Polityka i partyjnictwo w Korporacjach

Tak zwana apolityczność poszczególnych osób czy też organizacji społecznych jest fikcją, w którą w zasadzie nikt nie wierzy. Nie wierzy zaś dlatego, że polityka nie jest tylko wymysłem ludzkim, lecz także koniecznością społeczną np. warunków etnograficznych danego społeczeństwa.Miesza się jednak politykę z partyjnictwem, często nawet ze złej woli, które jest przecież odrębnym pojęciem. O ile polityka oznacza zajęcie okre­ślonego stanowiska do pewnych zasad i stosunków panujących w danym społeczeństwie, to partyjnictwo nie obala zarówno jednych jak i drugich, lecz chodzi mu tylko o odpowiednią działalność w wytkniętych granicach. Najlepiej różnica uwydatnia się w działal­ności tak zwanych mniejszości choćby w Polsce, tu ustaje wszelka dyskusja na temat partyjnictwa, a jedy­nie jest mowa o polityce mniejszości do naszego Państwa, a więc o zajęcie odpowiedniego stanowiska do panujących zasad na pewnej przestrzeni Europy.
Korporacjom często zarzuca się partyjnictwo nazywając korporantów reakcjonistami, wstecznikami itp. Jak się więc przedstawia ta sprawa na gruncie korporacyjnym?

Korporacje bez zastrzeżeń popierają zasadę poli­tyczności. Punktem wyjścia jest państwo narodowe w całymi tego słowa znaczeniu. W tym celu stworzo­no następujące zasady:

Korporant musi być Polakiem, winien dążyć, by o losie Państwa Polskiego decydował tylko Naród Polski i by był jedynym jego gospodarzem, obowiąz­kiem, korporanta jest krzewić u swych ziomków kulturę i cywilizację polską, wzbogacać gospodarstwo naro­dowe, stać na straży prawa panującego itp. - na zewnątrz zaś musi bronić całości Państwa dążyć do jego potęgi, aby zajęło one jedno z najbardziej poczytnych miejsc w rodzinie europejskiej. Powyższa deklaracja nie jest tylko frazesem, bo przecież na VII Zjeździe korporacje ślubowały, że będą bronić potęgi i wiel­kości Państwa nawet do utraty życia, a w praktyce niejednokrotnie dali tego przykład korporanci lwowscy.

Tyle o ile chodzi o sprawę polityki korporacji polskich.

Należy obecnie rozważyć drugą stronę medalu tj. sprawę partyjnictwa w korporacjach. Każdy statut korporacyjny zawiera przepis, że korporacja z zasady jest apartyjną i żadnej z korporacji, jako takiej, nie wolno należeć do tej lub innej partii politycznej. Co innego, o ile chodzi o poszczególnych korporantów, tym dozwolone jest branie udziału w pracach partii politycznych, lecz tylko za specjalnym pozwoleniem Konwentu lub Prezydium danej korporacji. Nie wolno jednak brać udziału w pracy w takiej partii politycz­nej, która własne dobro stawia ponad dobro Narodu i Państwa tub też głosi ona hasła międzynarodowe, sprzeczne z interesami Państwa.

Ci, którzy nie są zwolennikami korporacji uwa­lają, że korporacje są agenturą Narodowej Demo­kracji. Musimy na tym miejscu stanowczo zaprote­stować przeciwko takiemu stawianiu sprawy. Jakkol­wiek bowiem ogólne idee zarówno Narodowej Demokracji i ZPK!A są bardzo zbliżone, gdyż dla jednej jak i drugiej strony punktem wyjścia jest Państwo Narodowe, to jednakże środki działania są wręcz odmienne. Korporacje dążą do wychowania obywatela-Polaka i w tym celu został stworzony bardzo szczegółowy program wychowawczy, gdy N.D. chce narzucić pewien system myślenia społeczeństwu - i na tym polega zasadnicza różnica.

Na temat partii politycznych niema żadnych dyskusji na zebraniach korporacyjnych, tam panuje nić braterstwa i zgody. Korporanci zdają sobie dobrze sprawę z tego, że jednym z powodów słabości Państwa są waśnie partyjne, w tym celu więc służy wychowa­lnie korporacyjne, aby w atmosferze przyjaźni dążyć do rozwiązania zagadnień społecznych i tak je roz­trząsać jak tego wymaga dobro Państwa.

Jeżeli może być mowa o partyjnictwie korporacji, to tylko w ścisłym tego słowa znaczeniu tj. o własnym partyjnictwie. Jest to bowiem konieczne, ba nawet pod względem życiowym i wcześniej czy później my sami stworzymy własną partię polityczną, a podstawą do tego będzie przyszły Związek Filistrów. - Do takiego partyjnictwa, które będzie konsekwencją ogól­nego porozumienia korporacji i wychowania korpo­racyjnego przyznajemy się.

Nigdy jednak nie zejdziemy z drogi nacjonalizmu, zawsze będziemy się przeciwstawiać żywiołom wrogim i wywrotowym dla Narodu i Państwa, a kwestia suwe­renności i sprawy wewnętrzne Państwa muszą tylko należeć do decyzji Narodu.

Oto jest nasza polityka i partyjnictwo.

Com! Jan Chęciński (K! Ostoja)

Podziel się
oceń
0
0

Co to jest Korporacja


Tytuł pozornie dziwny. Zdawałoby się – każdy ma tu wyrobione zdanie. Ale, słuchając tych zdań stwierdzić można, że jest ich nieomal tyle, ilu ludzi je wygłasza.

Bo żaden może typ stowarzyszenia akademickiego nie wywołuje takich sprzecznych opinii. Nie jest to nic nowego. Tak było od czasów, kiedy powstałe w Dorpacie, Rydze i Wiedniu, korporacje postanowiły prowadzić swą działalność w odrodzonej Polsce.

Postarajmy się tedy uświadomić sobie czym jest taka organizacja, jakie są jej cechy, jaki cel istnienia.

Trzy są elementy, stanowiące kościec ideowy korporacji: tradycja, wzajemne samowychowanie się i stosunek do zagadnień politycznych. Współdziałanie tych elementów przyczynia się do osiągnięcia celu istnienia korporacji: wychowania dobrego obywatela.

Co jest tradycją korporacyjną? – rzecz również trudna do określenia, jak istota życia. Tradycja korporacyjna jest tym, co łączy osiwiałych „filistrów” i młodziutkich „fuksów”. To jest idea założycieli korporacji, nawet nie ta napisana w obowiązującej ideologii, ale ta powtarzana z ust do ust przez zmieniające się wciąż burszowskie pokolenia – a jednocześnie to są zwyczaje wszystkie, od najpoważniejszych, ujętych w ramy statutów, do wesołych, mało znanych form zabawy. Krótko mówiąc – tradycja jest duszą zbiorowości korporacyjnej.

Z niej wynikają metody wychowawcze, które nazwaliśmy wzajemnym samowychowaniem się członów korporacji. Środkami tego samowychowania się są: hierarchii korporacyjna i jej ustrój sądowy. Hierarchia poprzez kandydowanie, które uczy słuchać i zaznajamia młodych członków z organizacją i jej ideologią, poprzez działalność pełnoprawnego comilitona, gdzie winien on udoskonalić praktykę życiową, to czego się podczas kandydowania nauczył, prowadzi do filisteriatu – czyli, jeśli można tak powiedzieć, do wcielenia ideałów korporacyjnych w starszym żyjącym pełnią życia, pokoleniu.

Ustrój sądowy, przez swoja szczerość, instytucje samooskarżenia się i bezkompromisowość kształci młode dusze czasem może ostro, ale zwykle skutecznie.

Ponieważ wspomniana pełnia życia ma ogromnie wiele punktów stycznych z życiem politycznym, przeto korporacja musi dać członkowi, którego wychowywała metodę podejścia do niego.

I to jest może sprawa życiowo najtrudniejsza. Bo nasuwa się tu pytanie, gnębiące liczne korporacyjne pokolenia – czy korporacja ma być polityczna czy apolityczna. Sądzimy, że korporacja musi być politycznie apolityczna. To znaczy, że musi ona trzymać rękę na pulsie życia politycznego, ale nie jest jej rzeczą wychowywać polityków. To znaczy, że musi ona dać swemu członkowi pewne podejście do spraw politycznych. Jakie – to już zależy od danej korporacji.

Jedno jest bezsporne. Korporacja nie może być komunistyczna, lewicująca. Na to nie pozwala tradycja. Dlaczego? Bo taką jest właśnie tradycja korporacyjna.

Sądzimy, że współzależność trzech elementów korporacji jest jasna. Ale może ktoś zapytać, czy tak jest w życiu? Czy korporacje odpowiadają temu quasi – schematowi.

Można odpowiedzieć – nie! A w każdym razie nie wszystkie korporacje mu odpowiadają. Powodów jest wiele. Wgłębianie się w nie i analizowanie ich dałoby bezwzględnie ciekawe przyczynki do charakterystyki poszczególnych korporacji, ale nie korporacji – jako typu stowarzyszenia.

A choć to jest rzecz niewątpliwie interesująca, w artykule niniejszym zastanawialiśmy się nad trudnym do osiągnięcia – ideałem.

„Tydzień Akademicki”, [w:] Słowo, 10 grudnia 1937 r.

 


Podziel się
oceń
0
1

Kodeks Honoru Średniowiecznego Rycerza

Kodeks Honoru Średniowiecznego Rycerza

1. Będziesz wierzył we wszystko, czego uczy Kościół i będziesz przestrzegał wszystkich jego przykazań

2. Będziesz bronił Kościoła.

3. Będziesz szanował słabych i staniesz się ich obrońcą.

4. Będziesz kochał kraj, w którym się urodziłeś.

5. Nie cofniesz się przed wrogiem.

6. Będziesz nieustannie prowadził wojnę przeciwko niewiernym.

7. Będziesz wiernie przestrzegał swych obowiązków feudalnych, zawsze gdy nie będą sprzeczne z prawem Bożym.

8. Nie będziesz nigdy kłamał, a zawsze dotrzymasz danego słowa.

9. Będziesz dla wszystkich hojny.

10. Będziesz zawsze i wszędzie mistrzem prawości i dobra przeciwko niesprawiedliwości i złu.


Podziel się
oceń
3
2

Zdjęcia w galeriach.


Licznik odwiedzin:  296 800  

Redakcja

Com! Maciej Konarski Admirał Konwentu © by M. Konarski & K! Baltia 2006-2012 E-mail: baltiae@gmail.com

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Goście

Odwiedziny: 296800
Bloog istnieje od: 4182 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Ale seriale