Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 270 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

Historia Korporacji Baltia


Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego BALTIA została założona 7 grudnia AD 1921, jest to również data starszeństwa, czyli przyjęcia K! do Związku Polskich Korporacji Akademickich.

Członkami jej w przewadze byli młodzi Pomorzanie (np. w 1928 roku 65 % ogółu członków), byli filomaci - kontynuujący swe studia na Uniwersytecie Poznańskim.

Baltia może pochwalić się wspaniałą zdolnością organizacyjną wewnątrz, jak i na zewnątrz korporacji, która przekładała się w udziale jej przedstawicieli, władz, członków in gremio w organizowaniu różnych znaczących imprez kulturalnych, religijnych, oświatowych i wszelkich patriotycznych działań. Znakomicie też spełniała rolę formacyjną, gdyż do wybuchu wojny liczba jej członków wynosiła prawie 300 osób.

Za swojego Patrona, Baltusi obrali wielkiego polityka Romana Dmowskiego. Jej oddanymi Protektorami byli Fil!Fil! Jan Kasprowicz, Józef Haller, Edward Taylor.

Kuratorem Baltii z ramienia senatu Uniwersytetu Poznańskiego został Prof. Edward Taylor.


POCZET HONOROWY:

Proszę odwiedzić dział Panteon,
klik na link -
Filistrzy honoris causa Korporacji Baltia


 INSYGNIA

Barwy, Cyrkiel, Herb, Sztandar


Proszę odwiedzić galerię (po lewej stronie),
klik na link -
Symbole Korporacji Baltia

BARWY - wiśniowa-biała-złota.
Symbolika: ofiarność i gotowość przelania krwi dla Ojczyzny - nieskazitelność charakteru, czystość idei i szczerość - przyjaźń i braterstwo. Korporant nosi barwy w sercu, barwy znajdują się na otoku dekla oraz bandzie przewieszonej na prawym ramieniu w dół do lewej strony (co historycznie wiązało się z satysfakcją udzielaną białą bronią, na odwrót gdy broń palna).

CYRKIEL - stylizowany monogram złożony z pierwszych liter wyrazów Baltia - B, łacińskiego zawołania Vivat, Crescat, Floreat - VCF (Niech Żyje, Wzrasta, Rozkwita) i wykrzyknika symbolizującego gotowość do obrony honoru lub wierność swojej korporacji. Cyrkle widnieją na korporacyjnych artefaktach, pismach korporacyjnych, księdze imion piwnych itp. Obok cyrkla umieszcza się informacje o funkcjach piastowanych w momencie składania podpisu (x - prezes, xx - wiceprezes, xxx - sekretarz, xxxx - admirał, sk - skarbnik), a następnie w nawiasach o funkcjach pełnionych w przeszłości.

HERB - korporacje akademickie posiadają swoje herby wyrażające tradycje rycerskie ruchu korporacyjnego, ideały ruchu i danej korporacji. Opis: patrz poniżej.

SZTANDAR -
Opis sztandaru strony głównej: adamaszkowy płat wymiarów 100x120 cm. w kolorze wiśniowym. Na nim pośrodku centralnie umieszczony herb Korporacji. Herb stanowi tarcza o specyficznym kształcie, trójpolowa w barwach: wiśniowej, białej i złotej, ułożonych ukośnie od góry strony lewej ku dołowi strony prawej. W górnym polu wiśniowym, umieszczony po prawej stronie znak dawnej floty polskiej króla Władysława IV- tego t.j. łódź z wystającym z niej ramieniem, dzierżącym w ręku zakrzywiony miecz.  Znak wykonany srebrnym sztychem. W polu środkowym białym umieszczony w środku cyrkiel korporacji, wykonany złotym sztychem. W polu dolnym złotym, umieszczona po lewej stronie kotwica z częścią liny okrętowej. Znak wykonany srebrnym sztychem. Tarcza herbowa otoczona jest splotem srebrnych liści akantu u góry ponadto znajduje się srebrny szyszak rycerski z pióropuszem trzech piór w kolorach wiśniowym, białym, złotym. U dołu tarczy - srebrna wstęga lekko sfalowana na niej data założenia korporacji: 7.XII.1921. Nad herbem u góry w półkolu wyszywany złotym sztychem literami (wersalikami) pierwsza część dewizy korporacji: Salus Rei Publicae, pod herbem u dołu w półkolu druga część dewizy: Suprema Lex Esto. Cały płat z trzech stron - góra, lewa, dół - obszyty jest frędzlami żółto złotymi.
Opis sztandaru strony odwrotnej: adamaszkowy płat w kolorze bardzo jasnego ugru. Na nim wstęga wiśniowo-biała-złota, biegnąca z lewego narożnika w dół ku prawemu narożnikowi. Na wstędze w lewym narożniku u góry kolorowy wizerunek - Matki Boskiej Częstochowskiej - umieszczony na tarczy. W środku wstęgi centralnie wyszywany złotym sztychem cyrkiel korporacji. W trójkątnym prawym polu u góry, wyszyty złotym sztychem napis w dwóch rzędach wersalkami - Korporacja "Baltia" - w trójkątnym lewym polu u dołu dalszy ciąg napisu w dwóch rzędach - Uniwersytetu Poznańskiego. Głowicę drzewca sztandaru stanowi orzeł z rozpiętymi skrzydłami, zrywający się do lotu. Orzeł stoi na belce, na której froncie wytłoczony jest duży napis K! BALTIA, całość wykonana jest z metalu srebrnego. Sztandar uzupełniają dwie wstęgi, zawiązane dodatkowo na drzewcu sztandaru, między głowicą a płatem. Są to wstęgi skartelizowanych z K! Baltia korporacjami: K! Z.A.G. Wisła - Gdańsk, o barwach białej i amarantowej, oraz Korporacji Aquilonia - Warszawa, o barwach: wiśniowej, srebrnej, błękitnej.

DEKIEL, BANDY, DEWIZKI - zachowały się oryginalne dekle, cyrkle wpinane w marynarkę, wszelkiego rodzaju bandy i dewizki.


LITERATURA:

 

Od morza jesteśmy od morza... Historia Baltii K.S.U.P. 1921-1939, Poznań (b.r.w.), ss.142.
Biblioteka Konwentu Baltia

 

Filomaci Pomorscy, Tajne związki młodzieży polskiej na Pomorzu Gdańskim w latach 1830-1920Władysław IV Waza - spośród wielu sukcesów młodego króla było odzyskanie Pomorza Gdańskiego wraz z portami.


 

Pierwsze Prezydium K! Baltia

 

Prezes:

Wacław Ciesielski

student prawa U.P.

I-szy Vice-Prezes:

Stanisław Iwicki

student ekonomii U.P.

II-gi Vice-Prezes:

Józef Karasiewicz

student prawa U.P.

Admirał:

Piotr Chrosciński

student prawa U.P 

Sekretarz:

Władysław Rogoziński

student prawa U.P.

Skarbnik:

Franciszek Wegner

student prawa U.P.

 

Skład pierwszego czynnego Konwentu Korporacji Baltia:


Kazimierz Balcerski, Zdzisław Gayda, Stanisław Pruski, Franciszek Roszak, Zygmunt Szwedowsk, Witold Kurowski, Wincenty Łącki, Marian Palicki, Stefan Janowski, Wacław Ziętek


WSZYSCY PIERWSI BARWIARZE BYLI STUDENTAMI PRAWA UP.

 

Wszyscy mamy jedną datę starszeństwa - 1817, czyli data zawiązania związku Filomatów. Warto o tym pamiętać. Można także pokusić się o stwierdzenie, że Baltia w sensie politycznym ma datę starszeństwa 24 lutego 1397, powstania Związku Jaszczurczego. Tą metrykę i dziedzictwo Baltusi - jako ludzie miłujący wolność, praworządność i przywiązani do Ojczyzny - niejednokrotnie podkreślali w swoich referatach i tekstach.

Nasza kartelowa K! ZAG Wisła również ma korzenie filomackie. Wisła się rozwijała dośc nietypowo i skromnie pod względem liczebnym, ale bardzo ofiarnie i efektywnie. Przyszli Wiślacy (obok Bukowskiego i Woźnego, przyszli członkowie, którzy odbudowali ZAG w 1919): Medard Męczykowski i Józef Iwicki, maturzyści wejcherowscy zostali zaproszeni do Bazaru w Grudziądzu na Zjazd Akademików Pomorskich w kwietniu 1912 r. Nie muszę tłumaczyć, że w oczywistym celu wciągnięcia młodzieży wejcherowskiej. Zjazd był bardzo liczny i udany, poświęcony zagadnieniom Warmii i Mazur, podjęto uchwały popierające propagowanie wiedzy i poznawania np. wycieczki na te tereny, odniesiono się do zapotrzebowania inżynieryjnego na omawianych terenach. No i powiodło się, bo przyrzekło przyjechać aż 12 gimnazjalistów. ZAG (przy politechnice Gdańskiej) przyjął do związku przybyłą delegację m.in. siedmiu Kaszubów na fidułce 24 grudnia 1913 roku w wigilię Bożego Narodzenia w "Bildungsvereinhaus" na Hintergasse (ul. Zamurna), co ugruntoawno radosnymi okrzykami "Niech żyje Polska". Odprowadzani na pociąg Kaszubi sygnalizowali gospodarzom, że oto w ZAG odnaleźli swą duszę polską!

Pierwszą formę statutu ZAG opracowano na wiosnę 1919, po usunięciu antyniemieckich akcentów ze względu na koniecznośc przedłożenia statutu rektorowi politechniki i zalegalizowania, ostatecznie z rozszerzoną nazwą ZAG "Wisła" i ustalonymi barwami narodowymi zaczęła swoją działalność jako organizacja jawna i legalna chyba już od jesieni 1919 (?)

Generalnie rzecz ujmując wszystkie Polskie Korporacje Akademickie wywodzą się od tej pierwszej, najstarszej - Konwentu Polonia (1828) i jej licznych ekspozytur. Korporacja Baltia pośrednio też jest spokrewniona z K! Polonia w Genewie, której
przewodniczył nasz Fhc! Władysław Jabłonowski (bratanek Aleksandra z Konwentu Polonia, członka PAU i powstańca styczniowego) w latach 1888- 1890. Pozostali Filistrzy hc (o ile wcześniej nie działali w korporacjach) przewodziła Filomatom, akademickiemu Związkowi Młodzieży Polskiej ZET, TTZ etc.

Oto przykłady działalności Filistrów hc Baltii w tajnych organizacjach młodzieży:
Władysław Jabłonowski w okresie studiów w Szwajcarii nawiązał kontakt m.in. z Teodorem Tomaszem Jeżem i Georgijem Plechanowem, od 1888 należał do Związku Młodzieży Polskiej "Zet"; X. Józef Prądzyński (Chełmno 1896-98 zastępca przewodniczącego koła Towarzystwo Filomatów) był skazany w procesie toruńskim filomatów w 1901; prof. Stefan Łaszewski Chełmno (okres 1839-1901) 1879-82 koło Tomasz Zan, koło Mickiewicz, Prezes koła Towarzystwo Filomatów; Patron Baltii Prezes dr Roman Dmowski w 1888 został członkiem warszawskiego koła organizacji młodzieży patriotycznej "Zet", a potem "starszym" Koła Braterskiego "Zet-u"; dr Paweł Ossowski TF 1897-1900 Chełmno (okres 1839-1901), X. Feliks Bolt 1880 TF Chełmno, dr Józef Wybicki TF, sen. Stanisław Kozicki ZET etc.

Założyciele, pierwsze pokolenie członków i pierwszy zarząd (prezydium) Baltii w większości należeli lub sprawowali kierownicze stanowiska w związkach filomackich, Filomatów Pomorskich: pierwszy Prezes red. Wacław Ciesielski - wchodził w skład Zarządu TTZ w Chełmnie, należeli m.in. Leon i Franciszek Raszeja, Jan Baumgart; organizator, przewodniczący i kwatermistrz (udostępniał własną stancję) koła TTZ w Świeciu 1917-20 Marian Palicki (członek pierwszego czynnego konwentu) zorganizował uroczystość obchodu Kont. 3-Maja, na którym referat wygłosił Władysław Rogoziński (pierwszy sekretarz Baltii) prezes TTZ w Chełmnie; Wincenty Mazurkiewicz - przewodniczący TTZ w Świeciu, rodzina Kurowskich [Witold] i Łąckich [Wincenty] (pierwsze prezydium/konwentowicze) - kierownictwo filomackiego Towarzystwa Tomasza Zana w Starogardzie; Józef Karasiewicz (pierwszy II-gi Vice-Prezes Baltii) wchodził w skład Komitetu kierującego pracami TTZ na całe Pomorze jako bibliotekarz; Alfons Sergot przewodniczący i Alojzy Kasprowicz TTZ Lubawa; Konkolewscy, Stojałowscy (TTZ Toruń); Jerzy Żuralski i Błędzki(?) (Towarzystwo Filaretów gdańskich) - pomocy i poparcia moralnego udzielił filaretom dr Józef Wybicki (fhc); Stanisław Dzięgielewski TTZ 1914-20 (koło filomackie na Pomorzu Gdańskim) etc.

Możnaby jeszcze długo wymieniać Baltusów w tajnych organizacjach młodzieży gimnazjalnej i studiującej. Ponadto niezliczeni inni Baltusi, to najbliższa rodzina filomatów: synowie, kuzyni itd.

 

Władze K! Baltia:

 

- 1922 (sem ?) Akademik, nr4, 5.05.1922 r.

Prezydium:

Prezes - Com! Ciesielski Wacław

Wiceprezes - Com! Roszak Franciszek

Sekretarz - Com! Górczyński Józef /osobnik o takim imieniu i nazwisku był także członkiem K! Chrobria/

 

Urzędnicy:

Admirał - Com! Chróściński Piotr

Skarbnik - Com! Jankowski Stefan

Mistrz szermierki - Com! Pruski Stanisław

Gospodarz - Com! Lipski Józef

 

Kierownicy wydziałów:

Wydział naukowy - Com! Szewdowski Zygmunt

Wewnętrzny - Com! Balcerski Kazimeirz

Sądowy - Com! Jakubowski Mieczysław

Zebrań towarzyskich - Com! Kurowski Witold

 

Komisja Rewizyjna:

Edward Gajowczyk, Józef Karasiewicz, Aleksander Kamrowski

Szczygieł /magister cantandi??/: Stefan Janowski i Jankowski

 

 

- 1923 (sem ?) Akademik, nr 3 (9), 13.02.1923 r.

Prezes - Com! Wacław Ciesielski

Wiceprezes - Com! Albin Nitka

Sekretarz - Com! Stanisław Iwicki

Admirał - Com! Piotr Chróściński

Konwent liczy przeszo 70 członków

 

- 1923/24 (sem. Zimowy) Kurier Poznański, nr 277, 4.12.1923 r.

Prezes - Com! Stanisław Iwicki,

Wiceprezes - Com! Stanisław Szayna,

Sekretarz - Com! Władysław Kiedrowski

 

[ciekawostka wysokość składki: od 1 X 1923 r. - 25 groszy miesięcznie /1 złp = 1 frank szwjcarski wg kursu giełdy w Warszawie/ do 1 X 1923 r. /zaległości/ 50 000 mk (ówczesna cena kuriera - 30 000 mk)]

 

- 1923/24 (semestr letni) Historia KSUP Baltia

Prezes - Stanisław Szajna

Admirał - Com! Leon Raszeja

 

- 1924/25 (semestr letni) Korporant, nr 2, kwiecień 1925 r.

Prezes - Com! Leon Raszeja

Wiceprezes - Com! Antoni Paulus

Sekretarz - Com! Leon Ossowski

Admirał - Com! Marian Palicki

 

- 1925/26 (Konwent 16.10.1925 r.)

Prezes - Com! Piotr Chróściński

Wiceprezes - Com! Bolesław Błęcki - od 11.12.1925 r. - Com! Tadeusz Balewski

Sekretarz - Com! Marian Oszwałdowski

Admirał - Com! Stefan Stypa

 

- 1925/26 (Konwent 12.03.1926 r.)

Prezes - Com! Piotr Chróściński

Wiceprezes - Com! Tadeusz Balewski

Sekretarz - Com! Kazimierz Stojałowski

Admirał - Com! Macjan Bielecki

 

- 1926/27 (Konwent 05.11.1926 r.)

Prezes - Com! Jan Baumgart

Wiceprezes - Com! Kazimierz Stojałowski

Sekretarz - Com! Feliks Konkolewski

Admirał - Com! Antoni Paulus

 

- 1926/27 (Konwent 15.03.1927 r.)

Prezes - Com! Tadeusz Balewski

Wiceprezes - Com! Marian Oszwałdowski

Sekretarz - Com! Józef Sielski

Admirał - Com! Leon Ossowski

 

- 1927/28 (Konwent 18.10.1927 r.)

Prezes - Com! Leon Ossowski

Wiceprezes - Com! Feliks Konkolewski

Sekretarz - Com! Stefan Redziński

Admirał - Com! Witold Radomski

 

- 1927/28 (Konwent 15.03.1928 r.)

Prezes - Com! Stanisław Szayna

Wiceprezes - Com! Julian Kozłowski

Sekretarz - Com! Alfons Wojciechowski

Admirał - Com! Edward Borkowski

 

- 1928/29 (Konwent 15.10.1928 r.)

Prezes - Com! Józef Sielski

Wiceprezes - Com! Marian Smoczkiewicz

Sekretarz - Com! Józef Gibas

Admirał - Com! mgr Czesław Szulc

 

 

- 1928/29 (Konwent 15.03.1929 r.)

Prezes - Com! Józef Sielski

Wiceprezes - Com! Marian Smoczkiewicz

Sekretarz - Com! Bronisław Nowicki

Admirał - Com! mgr Czesław Szulc

 

- 1929/30 (Konwent 25.10.1929 r.)

Prezes - Com! Wiesław Jaroszewski

Wiceprezes - Com! Bronisław Nowicki

Sekretarz - Com! Adam Śmieszny

Admirał - Com! Alfons Odya

 

- 1929/30 (Konwent 22.03.1930 r.)

Prezes - Com! Wiesław Jaroszewski

Wiceprezes - Com! Wacław Woźniewski

Sekretarz - Com! Kazimierz Zalewski

Admirał - Com! Alfons Odya

 

- 1930/31 (Konwent 14.11.1930 r.)

Prezes - Com! Alfons Sergot

Wiceprezes - Com! Kazimierz Zalewski

Sekretarz - Com! Roman Błeński

Admirał - Com! Marian Sobecki

 

- 1930/31 (Konwent 17.03.1931 r.)

Prezes - Com! Karol Thomas

Wiceprezes - Com! Aleksander Radzymiński

Sekretarz - Com! Edmund Łoziński - od 29.04.1931 r. - Com! Bronisław Krajnik

Admirał - Com! Łucjan Jezierski

 

- 1931/32 (1932 r.)

Prezes - Com! Zygmunt Kurowski

Wiceprezes - Com! Edmund Łoziński

Sekretarz - Com! Zbyszko St. Pacanowski

Admirał - Com! mgr Witold Radomski

 

- 1932/33 (Konwent 15.11.1932 r.)

Prezes - Com! Łucjan Jezierski

Wiceprezes - Com! Zbyszko St. Pacanowski

Sekretarz - Com! Stefan Kwiatkowski - od 3.02.1933 r. - Com! Jan Kortas

Admirał - Com! mgr Witold Radomski

 

- 1932/33 (Konwent 14.03.1933 r.)

Prezes - Com! Łucjan Jezierski

Wiceprezes - Com! Witold Piasecki

Sekretarz - Com! Jan Kortas

Admirał - Com! mgr Witold Radomski

 

- 1933/34 (Konwent 14.11.1933 r.) - kadencja roczna

Prezes - Com! Jan Kortas

Wiceprezes - Com! Stanisław Smoczkiewicz

Sekretarz - Com! Kazimierz Borus

Admirał - Com! Zygmunt Kurowski

 

- 1934/35 (Konwent 26.10.1934 r.)

Prezes - Com! Stefan Balewski

Wiceprezes - Com! Zdzisław Poklękowski

Sekretarz - Com! Tadeusz Nowak

Admirał - Com! Henryk Narzyński

 

- 1934/35 (Konwent 15.02.1935 r.)

Prezes - Com! Henryk Narzyński

Wiceprezes - Com! Zdzisław Poklękowski

Sekretarz - Com! Józef Mikołaj Wojciechowski

Admirał - Com! Jan Kortas

 

- 1935/36 (Konwent 25.10.1935 r.) - kadencja roczna

Prezes - Com! Zdzisław Poklękowski

Wiceprezes - Com! Franciszek Przytarski  - od 13.11.1935 r. - Com! Waldemar Liedkiewicz

Sekretarz - Com! Leon Kubica

Admirał - Com! Henryk Narzyński

 

- 1936/37 (Konwent 30.10.1936 r.)

Prezes - Com! Jan Latzke

Wiceprezes - Com! Bronisław Brunka

Sekretarz - Com! Gerard Wierzba

Admirał - Com! Franciszek Przytarski

 

- 1937/38 (Konwent 23.10.1937 r.)

Prezes - Com! Józef Kortas

Wiceprezes - Com! Leon Kubica

Sekretarz - Com! Gerard Wierzba

Admirał - Com! Jan Latzke

 

- 1937/38 (Konwent 11.03.1938 r.)

Prezes - Com! Józef Kortas

Wiceprezes - Com! Wiesław Olszewski

Sekretarz - Com! Henryk Młodecki

Admirał - Com! mgr Tadeusz Nowak

 

- 1938/39 (Konwent 28.10.1938 r.)

Prezes - Com! Zygmunt Chmurzyński

Wiceprezes - Com! Gerard Wierzba

Sekretarz - Com! Janusz Pacanowski

Admirał - Com! Józef Kortas

 

- 1938/39 (Konwent 10.03.1939 r.)

Prezes - Com! Franciszek Przytarski

Wiceprezes - Com! Alfons Pastwa

Sekretarz - Com! Antoni Goldberg

Admirał - Com! Waldemar Liedkiewicz

 

 

Źródło - generalnie ze sprawozdań oraz arch. UAM


 

Córki Korporacji Baltia

1) Laconia

Data starszeństwa: 12 grudnia 1927 rok
Barwy: zielona - amarantowa - złota
Siedziba: Poznań
Dewiza: Tibi et Gloriae Tuae Patria (Dla Ciebie i Twej chwały - Ojczyzno)

 

2) Filomatia Posnaniensis

Data starszeństwa: 17 marca 1927 r. /wg. Historii Baltii - 12.VI.1930r. sprawujące z polecenia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego patronat Prezydium K! Baltia dokonało uroczystego nałożenia barw Korporacji FP/
Barwy: I. heliotropowa - biała - karmazynowa (do 1935 r.) II. granatowa - czerwona - złota (po 1935 r. przyjęte od K! Quiritia, zał. w 1925 r. w Poznaniu, w 1935 łączy się z K! Filomatia Posnaniensis)
Siedziba: Poznań
Dewiza: Ojczyzna, Nauka, Cnota
  

 

Historia Kartelowych Korporacji

    Aquilonia

Rys historyczny - Historia Korporacji Aquilonia

 

  Z.A.G. Wisła


Polska Korporacja Akademicka Związek Akademików Gdańskich Wisła

ZWIĄZEK FILISTRÓW GDAŃSKIEJ KORPORACJI "ZAG WISŁA"

Polskie środowisko korporacyjne na Politechnice w Gdańsku (1921-1939) 

GDAŃSKIE KOŁO MIĘDZYKORPORACYJNE 

GDAŃSKIE KOŁO MIĘDZYKORPORACYJNE Część II 

PRAWDA POWRACA 

Adam Doboszyński - notka encyklopedyczna

Autor Wojciech Heppner, artykuły pochodzą z Pisma PG.Oprócz analogicznej metryki oraz rodowodu założycieli i późniejszych korporantów rekrutujących się w przeważającej mierze z Filomatów Pomorskich, mamy także wspólne korporacyjne barwy i historyczne, narodowe dążenia, które Baltusi godnie przyjmują biorąc za symbol polskie królewskie barwy herbu Gdańska, natomiast w K! ZAG Wisła występujące w dwóch kolorach jako barwy narodowe Polski. Przypieczętowaniem tych związków był kartel zawiązny w dniu poświęcenia sztandaru K! Baltia podczas komerszu 17 maja AD 1924 w Poznaniu. Trójkartel ukonstytuowany z K!K! Wisły i Baltii, następnie Baltii i Aquilonii oraz w kolejnym etapie Wisły i Aquilonii, do dziś cementuje wzajemną przyjaźń i braterską współpracę, ktorą nasza Korporacja ożywiała również w gronie ścisłej współpracy w Poznaniu z K!K! Chrobria i Silesia; w wielce przyjacielskich stosunkach z K!K! Corona i Helionia, a także np. K! Lechia; polskim ruchem korporacyjnym z Lwowa (K! Leopolia) oraz córkami korporacyjnymi Baltii: K!K! Laconia i Filomatia Posnaniensis.

 

Korporacje zaprzyjaźnione


Korporacja Baltia utrzymywała szczególnie przyjacielskie stosunki z miejscowymi korporacjami jak: Chrobrią, Silesią oraz z swoimi córkami korporacyjnymi, Laconią i Filomatią Posnaniensis. Bliskie i serdeczne kontakty zaistniały z korporacjami: Lechia, Masovia, Corona (jej członkiem był syn naszego Fhc gen. J. Hallera), Helionia oraz lwowską korporacją Leopolią.

 


Korporacja Baltia była zrzeszona w Związku Polskich Korporacji Akademickich oraz wchodziła w skład Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego


Do ZPK!A na dzień 11 marca 1939 r. należały (nazwa korporacji, starszeństwo K! w Związku) w Poznaniu – 20 K!K!:


K! Magna Polonia, 1920 r.,  K! Lechia, 1920 r., K! Posnania, 1921 r.,  K! Surma, 1921 r.,
K! Chrobria, 1921 r., K! Baltia, 1921 r.,  K! Silesia, 1922 r., K! Corona, 1922r., K! Helionia, 1923 r., K! Legia, 1924 r., K! Masovia, 1924 r., K! Filomatia Posnaniensis, 1927 r., K! Slensania, 1927 r., K! Laconia, 1927 r., K! Hermesia, 1927 r., K! Demetria, 1931 r., K! Aesculapia, 1931 r., K! Icaria, 1932 r., K! Gedania Posnaniensis, 1932 r., K! Odra, 1937 r.

 


Tablice korporacyjne u oo. Dominikanów.

 


Podziel się
oceń
0
0

Kalendarium

 


OD POWSTANIA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ


1 ROK KORPORACYJNY 
7 grudnia AD 1921 powstaje Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia.
Prezesem zostaje Wacław Ciesielski.
8 grudnia AD 1921 na prośbę Konwentu Patronat nad Korporacją Baltia obejmuje Roman Dmowski
4 maja 1922 - zjazd ZPK!A w Poznaniu, znaczący udział Baltii w przygotowaniach do zjazdu, Baltia przyjęta w poczet Związku, jako jego wg starszeństwa 16-ty członek rzeczywisty, a 6-ty z kolei w poznańskim środowisku akademickim.


2 ROK KORPORACYJNY
Prezes Wacław Ciesielski zostaje powołany na stanowisko rektora Uniwersytetu Ludowego w Dalkach na ziemii pomorskiej.
Jesienią 1922-23 prosi o przyjęcie do Korporacja Baltia Stanisław Szajna, autor statutu K!, 1923 (semestr letni) -1924 Prezesem K! Baltia
1923 (semestr letni) -1924 Leon Raszeja Admirałem K! Baltia
11 czerwca 1923 - doktorat honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego otrzymuje dr Roman Dmowski z dziedziny filozofii
12 czerwca 1923 - komersz Baltii poświęcony wspomnianej wyżej okazji z udziłem Patrona Baltii Filistra h.c. Romana Dmowskiego, Fhc Kasprowicza i wielu innych naszych Filistrów oraz przyjaciół wielkiego polityka i patrioty. Uniwersytet reprezentował prof. Edward Taylor. Wydarzenie to opisał Fhc Zygmunt Wasilewski, w swoim artykule z dnia 10.5.1931 r., umieszczonym w Kurierze Poznańskim.
Po komerszu powstaje Pieśń Baltii - oficjalny Hymn Korporacji Baltia pióra Fhc Jana Kasprowicza.


3 ROK KORPORACYJNY

2 lutego 1924 zostało zatwierdzone Koło Filistrów K! Baltia (32 członków). Pierwszym Prezesem został Fhc Józef Haller.

8 maja 1924 - IV. Zjazd ZPK!A w Wilnie.

17 maja 1924 - o g.9 wielka uroczystość poświęcenia sztandaru Baltii w farze poznańskiej, dawniejszym kościele oo. Jezuitów, Mszę św. celebrował filister X prałat Józef Prądzyński, który też wgłosił wzniosłe okolicznościowe kazanie. Aktu poświęcenia sztandaru korporacji dokonał filister X prałat Feliks Bolt.
17 maja 1924 zawiązał się braterski korporacyjny związek "Wieczysty Kartel" z K! Związek Akademików Gdańskich WISŁA


4 ROK KORPORACYJNY  
12 lutego 1925 roku K! Baltia zawarła kartel wieczysty z Korporacją Aquilonia.5 ROK KORPORACYJNY
1926 - Z rozkazu gen. Hauzera dwie kompanie I-go batalionu Legii Akademicka pod dowódcą Prezesa Baltii por.rez.St.Szayny, w tym oddział Korporacji Baltia, w większości podchorążowie i oficerowie rezerwy, po krótki przeszkoleniu udają się do Kutna.
14 maja 1926 nagle umiera młody Com! Aleksander Gronowicz
1 sierpnia 1926 umiera Fhc Jan Kasprowicz
9 sierpnia o g.9 w kościele Farnym - nabożeństwo żałobne
25 października 1926 w Pobiedziskach k. Poznania umiera najstarszy wiekiem Fhc dr.med.Kazimierz Karasiewicz, cenny stały doradca czynnego Konwentu.
1926-27 Jan Baumgart Prezesem K! Baltia
1926-27 Marcjan Bielecki Admirałem K! Baltia
13 listopada 1926 - 200 rocznica kanonizacji naszego rodaka, świętego Stanisława Kostki, patrona młodzieży.W obchodach zaznacza swój udział K! Baltia
3 grudnia 1926 msza św. za Baltię 
4 grudnia 1926 proklamacja Obozu Wielkiej Polski, Baltia uczestniczy w zebraniu konstytucyjnym OWP, jej filister i patron założycielem.
grudzień 1926 - 25 rocznica kapłaństwa filistra x Józefa Prądzyńskiego
8 grudznia 1926 Komersz V-lecia Korporacji Baltia w Belwederze


6 ROK KORPORACYJNY
1927 - Leon Ossowski Admirałem Baltii
1927-28 Leon Ossowski Prezesem K! Baltia
1927-28 Witold Radomski Admirałem K! Baltia
5 i 6 listopada 1927 - Zjazd Rady Naczelnej ZPK!A w Gdańsku, z udziałem min. Strasburgera
13 listopad 1927 w dniu święta młodzieży korporacje składają hołd X Prymasowi Polski
27 listopad 1927 z okazji 300 rocznicy zwycięstwa w sławnej bitwie pod Oliwą odbył się "Poranek Morski" w auli UP na którym zaprezentowane były władze państwowe, uniwersyteckie, miejskie oraz korporacje in gremio.


7 ROK KORPORACYJNY

12 grudzień 1927 przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu (późniejsza Akademia Handlowa) zawiązała się nowa korporacja - córka Baltii - Laconia, z datą starszeństwa 12 XII 1927 r. Patronat na prośbę K! Laconia obejmuje K! Baltia.
28 kwiecień 1928 - narodowy wiec protestacyjny w Toruniu, śmierć Fhc Dr-a  Józefa Wybickiego
20 października 1928 wiec w sali Domu Królowej Jadwigi w Poznaniu, przedstawiciel Korporacji Baltia, w swoim wystąpieniu nakreślił niebezpieczeństwo rusyfikacji ziem wschodnich na skutek zarządzeń rządu polskiego.
11 listopada 1928 z okazji X rocznicy odzyskania niepodległości jubileuszowy pochód z pocztami sztandarowymi wszystkich korporacji, w tym i Baltii
18 listopada 1928 w westybulu Collegium Medicum w Poznaniu, K! Baltia wraz z korporacjami poznańskimi na wiecu manifestowały przeciw żywiołom ohydnej swawoli ukraińskich wrogów
20 listopada 1928 w Warszawie w czasie 7-lecia K! Aquilonia zawiązał się Kartel Wieczysty pomiędzy Wisłą i Aquilonią
2 grudzień 1928 Baltia wespół z Akademickim Kołem Pomorskim przy Uniwersytecie Poznańskim zorganizowała w sali kino - teatru Słońce, Akademię Kaszubską, przy licznym udziale społeczeństwa pomorskiego i polskiego
1928-1929 Stanisław Szajna, Józef Sielski - Prezesi K! Baltia
1928 r. Edward Borkowski, 1928-29 Czesław Szulc - Admirałowie K! Baltia
7 grudznia 1926 VII-lecie Korporacji Baltia w Belwederze, Mszę Św. w farze odprawił X Prądzyńskiego, istotne przemówienia prezesa C! Józef Sielski i Fhc Józefa Hallera


8 ROK KORPORACYJNY

2 maja 1929 eksportacja zwłok śp. Filistra Józefa Wybickiego, w wielkiej manifestacji w Toruniu udział Baltii ze sztandarem
14 maja 1929 po ciężkiej chorobie zmarł śp. C! Stanisław Szajna, korporant z krwi i kości, działacz narodowy i społeczny, 16 maja kondukt ulicami miasta Poznania w kierunku dworca (na pochówek w Lwowie), poprowadził filister X prałat Józef Prądzyński wraz z wieloma dostojnikami duchownymi. Udział brały poczty sztandarowe i delegacje wszystkich korporacji poznańskich, przedstawiciel K.Z.A.G. Wisła z Gdańska, liczni profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego, senatorzy iposłowie RP. z Poznania, delegacje Związku Oficerów Rezerwy W.P., Młodzież Wszechpolska, młodzież akademicka oraz tłumy mieszkańców Poznania. W imieniu K! Baltia pożegnalne przemówienie wygłosił Admirał mgr Czesław Szulc a z ramienia Pomorskiego Komitetu Wojewódzkiego Młodych O.W.P. Filister Wacław Ciesielski.
1929 maj - z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu ukazuje się jedniodniówka K! Baltii w 5000 egz.
8 września 1929 Kongres PK!A. Kongres zapoczątkowano uroczystą mszą św., którą celebrował w Katedrze Poznańskiej J.Em.Ks.Biskup Walenty Dymek.
9-10 września konferencja Admirałów ZPK!A, konferencji przewodniczył Admirał Baltii mgr Czesław Szulc
11 i 12 września 1929 w Nowym Domu Akademickim w Poznaniu - I zjazd skartelizowanych Korporacji: ZAG WISŁA, BALTIA i AQUILONIA
27 października 1929 poświęcenie Nowego Domu Akademickiego w Poznaniu, m.in. Baltia wystawia swój sztandar
29 listopada 1929 - X-lecie Akademickiego Koła Pomorskiego, Prezes Wiesław Jaroszewski złożył życzenia w imieniu K!
Grudzień 1929 - odbył się we Lwowie na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza zjazd Związku Polskich Korporacji Akademickich.
W pierwszych latach istnienia K! Chrobria zawarty został między nią, a korporacjami Silesia i Baltia niepisany akt wieczystej przyjaźni, który był rzetelnie realizowany. Polegał on na tym, że konwenty wymienionych korporacji porozumiewały się ze sobą we wszystkich ważniejszych sprawach korporacyjnych i ogólnoakademickich, w proponowaniu kandydatów na poszczególne stanowiska w organizacjach akademickich, na udziale we własnych uroczystościach bez szczególnego zaproszenia, wzajemnym poznawaniu się, zżywaniu, zawieraniu przyjaźni i propagowaniu działalności korporacyjnej na zewnątrz.
1929-1930 Wiesław Jaroszewski Prezesem K! Baltia, Alfons Odyja Admirałem K! Baltia


9 ROK KORPORACYJNY
9 lutego 1930 X-lecie odzyskania Pomorza
11 maja 1930 - VI-lecie poświęcenia sztandaru Baltii
12 czerwiec 1930 Prezydium K! Baltia dokonało uroczystego nałożenia barw Korporacji Filomatia Posnaniensis, nad którą z polecenia Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego  patronat przejęła Korporacja Baltia
26-29 czerwiec 1930 - Kongres Eucharystyczny katolickiego Poznania, Baltusi zaznaczyli swój udział poprzez pracę w komisjach kongresowych
27-29 czerwiec 1930 w Gdańsku – zjazd kartelowych korporacji: ZAG WISŁA, BALTIA i AQUILONIA. Wielki doroczny Zjazd skartelowanej K! ZAG WISŁA miał miejsce w Gdańsku w dniach od 27 do 29 czerwca 1930 roku. Zjazd dosięgnął punktu kulminacyjnego w salach Strzelnicy Gdańskiej, w których odbył się uroczysty komersz. Udział w komerszu brały skartelowane Korporacje: K! AQUILONIA z Warszawy, K! BALTIA z Poznania oraz estońska K! VAINLA z Gdańska.
7 wrzesień 1930 delegacja Baltii na odsłonięciu pomnika Filistra Korporacji Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
1930-1931 Alfons Sergot Prezes, Marian Sobecki Admirał K! Baltia


10 ROK KORPORACYJNY
4 lipiec 1931 poczet sztandarowy K! Baltia podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Prezydenta Wilsona
1931 w Warszawie - zjazd kartelowych korporacji: ZAG WISŁA, BALTIA i AQUILONIA
1931-1932 Karol Thomas Prezes, Łucjan Jezierski Admirał K! Baltia


11 ROK KORPORACYJNY
9 i 10 stycznia 1932 X-lecie K! Baltia, wieczorem bal w sali Dworu Artusa w Toruniu, uroczystości zapoczątkowała Msza św. w kościele parafii Panny Marii w Toruniu, 10 stycznia - obrady Koła Filistrów, uroczysty komersz
1932 Zygmunt Kurowski Prezes K! Baltia
1932-33 Witold Radomski Admirałem K! Baltia


12 ROK KORPORACYJNY
19-25 luty 1933 Tydzień Pomorza w Poznaniu
4 i 5 czerwca 1933 nadzwyczajny Zjazd Związku Polskich Korporacji Akademickich, wielka publiczna manifestacja ruchu korporacyjnego
Czerwiec 1933 na skutek obowiązku dostosowania się do nowych rozporządzeń, uchwalony został nowy statut

Październik 1933 pomimo rozwiązania PKM-u delegacje wszystkich K!K! podpisały deklaracje wspólnej wsólpracy w duchu ZPK!A i 100-letniej tradycji korporacyjnej, represje - Baltia zawieszona na okres 4 miesięcy
4 i 5 listopada 1933 w Warszawie - Zjazd Trójkartelu


13 ROK KORPORACYJNY

1933-34 Jan Kortas Prezesem K! Baltia
1934 Henryk Narzyński Admirałem K! Baltia
1934 - dzięki Fil!Fil! adwokatom Stefonowi Michałkowi, Stanisławowi Wrzyszczyńskiemu, Alojzemu Macholzowi oraz dr Kazimierzowi Stojałowskiemu Korporacja Baltia stała się właścicielem prawnym Hallerowa, darowanego przez Fhc Józefa Hallera


14 ROK KORPORACYJNY

26 maj 1935 Poznańskie Koło Międzykorporacyjne urządza na szerszą skalę zawody strzeleckie, na strzelnicy poznańskiego Szeląga. Wszystkie korporacje poznańskie były przez ekipy zawodników reprezentowane. Baltia zajmuje V-te miejsce.
Latem 1935 - pierwszy obóz wypoczynkowy w Hallerowie, nadmorski obóz nawiedza Fil! Haller
1935 Fidułka gwiazdkowa w lokalu studenckim "Piwnica Ratuszowa" z licznym udziałem Fhc na czele z Fil!Fil! Hallerem, X Prądzyńskim, kuratorem Taylorem
1934-35 Tadeusz Balewski Prezesem K! Baltia
1935 Henryk Narzyński, Zdzisław Poklękowski Prezes K! Baltia
1935 Jan Kortas Admirałem K! Baltia


15 ROK KORPORACYJNY

Biblioteka korporacyjna liczy już 520 tomów z różnych dziedzin.
31 styczeń - 3 luty 1936 Zjazd ZPK!A przy udziale 54 korporacji ze wszystkich środowisk uniwersyteckich kraju. Wyznaczenie miasta Poznania odtąd za siedzibę Związku
2 maja 1936 - Wieczór Kaszubski, gawędy - prowadzone przez C!C! - w gwarze kaszubskiej
3 maj 1936 - wizyta w operze poznańskiej na operetce Rose Marie, dyrygował muzykolog i kompozytor Stanisław Dzięgielewski barwiarz z K! Baltia
1936 uściśla się współpraca z redakcją Słowa Pomorskiego
1936-1938 Jan Latzke Prezes K! Baltia, Franciszek Przytarski Admirał K! Baltia 


16 ROK KORPORACYJNY
6 i 7 czerwiec 1937 uroczystości 100-lecia gimnazjum w Chełmnie
30 czerwiec 1937 - Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu, prace organizacyjne


17 ROK KORPORACYJNY

W dniach 1, 2 i 3 lipca 1938 roku w Gdańsku odbyły się uroczystości 25-lecia korporacji K! ZAG WISŁA. W uroczystościach brały udział skartelizowane korporacje: estońska VAINLA z Gdańska, BALTIA z Poznania i AQUILONIA z Warszawy. Nastąpił szereg ciekawych referatów: m.in. Filistra mec. Jankowskiego z K! BALTIA "Stosunek nas korporantów do Pomorza i morza". Ostatni kontakt pomiędzy Baltią i Wisłą.      
11 grudnia 1938 w Poznaniu - IX Zjazd Rady Naczelnej PK!A


18 ROK KORPORACYJNY

1939 Zygmunt Chmurzyński Prezes, Gerard Wierzba xx, Janusz Pacanowski xxx, Koło Filistrów: Ks. Infułat Józef Prądzyński Prezes, Dr Kazimierz Stojałowski xx, Bronisław Krajnik xxx
2 styczeń 1939 zmarł w Drozdowie k.Łomży Filister h.c. Dr Roman Dmowski
26 stycznia - Uroczysty Komers Żałobny w sali Restauracji Continental przy ul. św. Marcin 36 z przemówieniem Kuratora Korporacji fil.h.c. Prof. Dr Edwarda Taylora
12 luty 1939 dla uczczenia XIX rocznicy odzyskania przez Polskę wolnego dostępu do morza  zorganizowano akademię morską w auli UP

Działalność K! przerywa II wojna światowa.

          Herb K! ZAG Wisła              Tarcza Wisły               Herb AquiloniiPodziel się
oceń
0
0

Zdjęcia w galeriach.


Licznik odwiedzin:  296 739  

Redakcja

Com! Maciej Konarski Admirał Konwentu © by M. Konarski & K! Baltia 2006-2012 E-mail: baltiae@gmail.com

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Goście

Odwiedziny: 296739
Bloog istnieje od: 4182 dni

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Bloog.pl

Ale seriale